VOV4.VN - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch tả lợn châu Phi: Thời điểm này dịch bùng phát trở lại và tốc độ lây lan rất nhanh ở 34 tỉnh, thành phố. Số lượng lượng bị dịch phải tiêu hủy chiếm 5% tổng đàn lợn toàn quốc. (Chương trình ngày 21/5/2019)


Dấu hiệu lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: hamo.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung