VOV4.VN - Với sự tiếp sức từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, vài năm gần đây, ở Nguyên Bình xuất hiện những mô hình kinh tế mới giúp bà con cải thiện thu nhập đáng kể. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 21/5/2020)

Nguồn vốn Quỹ HTND đầu tư chủ yếu tập trung vào xây dựng các mô hình, dự án phát triển kinh tế hộ gia đình. Ảnh: quyhotronongdan.vn

 

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung