VOV4.VN - Thời điểm đầu năm mới này, tranh thủ thời tiết ấm áp thuận lợi, các tỉnh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hối hả xuống đồng sản xuất vụ xuân, hy vọng khởi đầu một năm mùa vụ bội thu. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 22/2/2021)

Các địa phương tập trung sản xuất vụ xuân. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao