VOV4.VN - Ở Gia Lai, mỗi khi vào mùa thay vì phải huy động hàng chục người kéo nhau xuống đồng gặt lúa bằng tay thì nay tất cả đã có máy móc giải quyết vấn đề này giúp bà con giảm bớt thời gian và công lao động. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 23/6/2020)

Cơ giới hóa trong sản xuất giúp bà con giảm bớt khó khăn và tiết kiệm thời gian. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung