VOV4.VN - Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010. Đến nay, làng đã và đang phát huy vai trò "ngôi nhà chung" của 54 dân tộc anh em. (Chương trình ngày 25/11/2019)


Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam có tiềm năng du lịch lớn. Ảnh: Làng văn hóa

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung