VOV4.VN - Nhìn lại 3 năm thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn nhiều nỗi lo khi tình trạng này xảy ra ở nhiều nơi, dẫn đến những hệ lụy và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dân số. (Chương trình ngày 26/12/2017)

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung