VOV4.VN - Tăng cường liên kết, tổ chức sản xuất quy mô lớn là xu thế tất yếu và là hướng đi đang được chính quyền và người dân các địa phương theo đuổi để khắc phục chất lượng hàng hóa và khả năng cạnh tranh còn yếu kém ở khu vực miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. (Chượng trình Dân tộc và phát triển 28/2)

Hiệu quả từ các mô hình sản xuất tập trung đã làm thay đổi đời sống ở những vùng khó. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung