(VOV2)- Khi mùa mưa chớm đến, những đọt măng rừng thấp thoáng nhú lên. Và khi nước về đầy lòng con suối, đó là thời điểm người Mạ làm lễ tạ ơn thần rừng.(Chương trình ngày 3/9/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung