(VOV2)- Người Mường ở Hòa Bình có một kho tàng văn hóa phong phú và đặc sắc, trong đó cồng chiêng là di sản quý báu. (Chương trình ngày 4/2/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung