VOV4.VN - Đồng bào Pa-kô và Tà Ôi gần gũi như anh em. Họ không chỉ chung một dải đất, chung một dòng sông mà còn sống chung trong không gian âm nhạc. (Chương trình ngày 4/6/2017)

Hoài Thu/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung