(VOV2)- Với đồng bào Dao, việc cưới hỏi tuy diễn ra trong khuôn khổ 2 gia đình, nhưng có sự đóng góp to lớn của cả cộng đồng. Nghi thức cưới hỏi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống nổi bật của dân tộc. (Chương trình ngày 9/11/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung