(VOV2)- Từ hạt ngô, người Mông đã chế biến ra món ăn mèn mén. Ngày nay gạo không còn thiếu nữa, thì mèn mén, món ăn truyền thống, trở thành món ăn chơi của nhiều gia đình. (Chương trình ngày 10/9/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao