(VOV4)- Với niềm tin mạnh mẽ vào những thế lực siêu nhiên cai quản đời sống con người và vạn vật, người Cống đặt ra những kiêng kị. Nhưng ẩn trong những điều kiêng kỵ ấy là những tri thức dân gian để thích nghi với môi trường sống. (Chương trình ngày 11/1/2017)

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung