(VOV2)- Đối với đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, nghĩa trang là nơi không chỉ ghi dấu nghi lễ vòng đời cuối cùng mà còn là thành lũy văn hóa kiên cố nhất. Và nghệ thuật tượng nhà mồ ở Tây Nguyên vô cùng kì bí, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.(Chương trình ngày 12/11/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung