(VOV4)- Truyền thống tương thân tương ái của người Cống thể hiện rõ nét nhất trong quá trình dựng lên một ngôi nhà. Nếu trong bản có ai đó cần dựng nhà, chỉ cần có lời nhờ vả thì sẽ nhận được sự giúp đỡ ngay của các thành viên trong bản.(Chương trình ngày 13/1/2017)

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung