(VOV2)- Người Mạ thường tổ chức rất nhiều lễ cúng với sự tham gia của cả cộng đồng, nhằm tạ ơn các thần đã phù hộ cho dân làng mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho, cuộc sống bình yên. Thần rừng là một vị thần quan trọng trong đời sống tâm linh của bà con.(Chương trình ngày 17/12/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung