(VOV2)- Một số dân tộc thiểu số có tục làm rượu cần.Bên cạnh ché rượu cần, tình cảm anh em, xóm làng lại càng khăng khít gắn bó. (Chương trình ngày 18/2/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung