VOV2 - Người Thái, người Tày, người Nùng cụ thể hóa vũ trụ bằng những thế giới. Những thế giới ấy, hồn con người có thể bay lên được. Và người dẫn đường cho hồn đi là các ông Then bà Then. Họ hát để đưa đường cho hồn đi.(Chương trình ngày 18/3/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung