(VOV4)- Người Hoa nhóm Xạ Phang ở Điện Biên có nhiều dòng họ như Lồ, Sỉ, Sần, Oài... Sự khác nhau giữa các dòng họ thể hiện ở việc bố trí bàn thờ và bát hương. (Chương trình ngày 20/1/2017)

Hoài Thu/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung