(VOV4)- Người Dao là một trong những dân tộc có rất nhiều nhóm địa phương. Mỗi nhóm Dao lại có bộ trang phục truyền thống đặc sắc riêng.(Chương trình ngày 24/12/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung