(VOV2)- Là văn hóa di sản phi vật thể Quốc gia, Lễ hội cầu ngư của người dân miền biển mang đậm tín ngưỡng dân gian, thể hiện ý thức uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công đức của các vị tiền hiền có công lập làng, dựng nghề.(Chương trình ngày 25/2/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung