VOV2 - Cho đến ngày ngày nay, nghệ thuật tượng nhà mồ với tập tục bỏ mả của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên vẫn còn nguyên vẹn sự hấp dẫn. (Chương trình ngày 25/3/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung