VOV2 - Người Thái có một nền văn hóa lâu đời. Ở mỗi vùng miền khác nhau, từng nhóm người Thái lại có những phong cách và trang phục khác nhau. (Chương trình ngày 27/5/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung