(VOV2)- Đối với người Pa-kô, khi con trai con gái đến tuổi dựng vợ gả chồng cũng là lúc cha mẹ, anh em chuẩn bị những lễ vật truyền thống. Nhà trai lo sắm vòng bạc, hạt cườm, mã não, bò, heo, áo quần, thau, chiếu... Còn bên nhà gái chuẩn bị tấm rèm, gà, vịt, cá... (Chương trình ngày 27/8/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung