(VOV2)- Người Mạ tin rằng mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, con người mạnh khỏe đều là do thần linh phù hộ. Vì thế phải tổ chức lễ cúng thần, giết con vật hiến sinh để tạ ơn và cầu xin thần linh tiếp tục che chở, phù hộ cho con người. (Chương trình ngày 31/12/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung