VOV4.VN - Giữ lại dây buộc trâu khi bán, nhổ vài sợi lông lợn khi chúng xuất chuồng, giữ lại lồng khi bán ngựa... Đó là phong tục của người Dao khâu ở Sìn Hồ, Lai Châu. (Chương trình ngày 1/8/2018)

 


Phụ  nữ Dao khâu giỏi thêu thùa, may vá. Ảnh: IE

Hải Huyền/VOV4
 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung