VOV4.VN - Thời gian khoảng 10 tháng Chạp đến trước Tết Nguyên Đán là dịp người Dao Quần chẹt ở Yên Bái tưng bừng Tết nhảy “nhìàng chầm đao”. Đây là nghi lễ cúng Bàn Vương, thủy tổ của người Dao. (Chương trình tìm hiểu các Dân tộc Việt Nam ngày 1/1/2019)


Điệu múa rùa trong Tết nhảy. Ảnh: IE

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung