VOV4.VN - Nhà tù Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (hay còn gọi là nhà đày Lao Bảo) là nơi giam cầm nhiều nhà cách mạng cộng sản cốt cán mà sau này là lãnh đạo cao cấp của nước ta, như: nhà thơ Tố Hữu,  đại tướng Nguyễn Chí Thanh, các nhà cách mạng Trần Văn Cung, Lê Chương, Lê Thế Tiết... (Chương trình ngày 1/9/2019)


Khuôn viên Nhà tù Lao Bảo (Quảng Trị). Ảnh: tour.pro.vn

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung