VOV4.VN - Lễ tạ ơn Yàng xứ của người Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế thường được tổ chức vào cuối tháng ba, đầu tháng tư âm lịch. Đây là lễ hội truyền thống thể hiện lòng thành kính biết ơn của đồng bào đối với Yàng xứ và các vị thần linh. Vì vậy, việc cúng không thể làm tùy tiện, không phải năm nào cũng làm lễ, mà chỉ tổ chức vào những năm thời tiết khắc nghiệt, khô hạn hoặc những năm mùa màng tươi tốt, bội thu. (Chương trình ngày 2/6/2018)

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung