VOV4.VN - Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô – Sơn Tây, Hà Nội trong “cái khó chung đã thấy ló cái khôn”, có cách làm sáng tạo giúp bà con sinh sống tại làng, ổn định sinh kế, gìn giữ văn hóa dân tộc. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 3/7/2020)

Các cán bộ, nhân viên Ban quản lý Khu các làng dân tộc đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh:vinaculto.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung