VOV4.VN - Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Cao Bằng, được khởi công ngày 15/6/2013 và khánh thành vào ngày 15/12/2014. (Chương trình ngày 3/11/2019)


Chùa Trúc Lâm Bản Giốc. Ảnh: letstours.com

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung