VOV4.VN - Giai đoạn 2016-2020, vận động và hỗ trợ người dân di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn đã trở thành 1 trong những nhiệm vụ quan trọng được ban thường vụ huyện ủy Quảng Uyên, Cao Bằng đặt ra. (Chương trình ngày 5/7/2019)


Các hộ dân xã Ngọc Động đã di dời gia súc khỏi gầm sàn nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: baodantoc.com.vn

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung