(VOV4)- Sa pa (Lào Cai) được ví như nơi gặp gỡ đất trời. Đến xã Tả Van, một ngày làm khách nhà người Giáy, có nhiều điều thú vị chờ bạn khám phá.(Chương trình ngày 6/1/2016)

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung