VOV2 - Người Cơ tu có rất nhiều loại bánh đặc trưng, những món ăn đặc trưng. Trong lễ hội thì phải nói tới bánh cuốt, cá liêng - đặc sản của núi rừng. (Chương trình ngày 6/1/2018)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung