VOV4.VN - Lễ hội Bàn Vương là lễ hội quan trọng trong đời sống tâm linh của người Dao, lần đầu được tỉnh Quảng Ninh phục dựng. (Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 6/1/2021)

Người Dao dâng các lễ vật lên miếu Bàn Vương.

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao