VOV4.VN - Khi đón dâu bao giờ người Sán Dìu ở Phổ Yên, Thái Nguyên cũng chọn thời điểm mặt trời lặn. Việc lựa chọn này nhằm tránh những điềm không may mắn, tránh rủi ro và cầu mong có một nàng dâu tốt nết. (Chương trình ngày 7/1/2019)


Nhà trai mang lễ vật sang nhà gái dạm ngõ. Ảnh: baodantoc.com.vn

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung