VOV2 - Người Mông ở mỗi vùng lại có cách làm nhà không giống nhau. Những ngôi nhà làm bằng những nguyên vật liệu có sẵn quanh nhà ấy đã chở che nhiều thế hệ người Mông ở nơi thiên nhiên khắc nghiệt. (Chương trình ngày 7/10/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung