VOV4. VN - Hiện xã Kiệt Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ đạt 9/19 tiêu chí xây dựng NTM. Có được kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. (Chương trình ngày 7/12/2018)


Ông Hà Thanh Minh - Ảnh: baophutho.com.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung