VOV4.VN - Du lịch cộng đồng đang ngày càng thu hút sự quan tâm, chú ý của du khách, mở ra cơ hội cho nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang. Tỉnh này đang tập trung khai thác, quảng bá văn hóa, phong tục tập quán, cảnh quan thiên nhiên, với mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. (Chương trình ngày 8/6/2018)

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung