VOV4.VN - Mời bạn vượt núi lên Hà Giang. Dù không phải mùa tam giác mạch, hay mùa ruộng bậc thang lúa vàng, thì Hà Giang vẫn có nhiều thứ chờ bạn khám phá. (Chương trình ngày 9/7/2018)

Lê Bích Phượng

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung