VOV4.VN - Ông cậu của người Chu ru có quyền hành lớn trong tộc học Chu ru. Ông cậu sẽ đảm nhiệm vị trí ông cậu của tộc họ, tức tộc trưởng theo nhiệm kỳ thông qua bình bầu của dòng họ. (Chương trình ngày 9/12/2018)


Người Chu ru. Ảnh: Internet

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung