VOV2 - Có một số loại nhạc cụ gắn bó với cuộc sống lao động sản xuất cũng như phong tục tập quán, lễ hội của nhiều dân tộc, phong phú về số lượng, đặc sắc về âm thanh, đa dạng về cấu trúc. Đó là những nhạc cụ từ tre, trúc, nứa, tạo nên vẻ độc đáo riêng cho nền âm nhạc cổ truyền của dân tộc. (Chương trình ngày 8/9/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung