VOV4.VN - Với đồng bào Cao Lan, dân vũ trước đây đơn thuần gắn liền với các nghi lễ tín ngưỡng, đặc biệt chỉ dành cho nam giới. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 9/9/2020)

Điệu múa “Cầu mùa” của người Cao Lan, xã Thành Long (Hàm Yên). Ảnh: baotuyenquang.com.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao