VOV4.VN - Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động đã đóng góp tích cực tới quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lào Cai. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 10/7/2020)

Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm năm 2020 tại Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bát Xát. Ảnh: batxat.laocai.gov.vn

Hoàng Thái/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung