VOV4.VN - Tượng con người vẻ mặt sầu bi; tượng mẹ bồng con..., tất cả đều xuất hiện trong nhà mồ của người Gia rai. (Chương trình 11/8/2018)


Một trong số bức tượng nhà mồ của người Gia rai. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Hải Huyền/VOV4

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung