VOV4.VN - Chương trình phát thanh tiếng Khmer trên sóng VOV từ lâu đã trở thành một người bạn thân thiết, gần gũi đối với đồng bào Khmer Nam bộ. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 11/9/2020)


Phóng viên tác nghiệp vùng đồng bào Khơ me. Ảnh vov.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao