VOV4.VN - Khi những nụ hoa đào đá trên rừng thi nhau đua sắc, những chồi non bắt đầu vươn lên những mầm xanh, thì cũng là lúc người Mường chuẩn bị đón Tết. (Chương trình ngày 12/2/2018)

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung