VOV4.VN - Hình thức canh tác của người Tà Ôi xưa chủ yếu là trồng trọt nương rẫy và săn bắt hái lượm. Cộng đồng Tà Ôi đã hình thành những quy định về mặt luật tục cũng như tâm linh nhằm điều chỉnh hành vi của con người với tự nhiên. (Chương trình ngày 12/7/2017)

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung