VOV2 - Tết nhảy của người Dao diễn ra khi gia đình đã trải qua một số nghi lễ nhất định. Không phải gia đình nào cũng tổ chức tết nhảy mà nghi thức này được tổ chức ở gia đình giữ bàn thờ tổ của dòng họ và đã khai quang bộ tranh tam thanh. (Chương trình ngày 12/8/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung