VOV4.VN - Người Thái quan niệm, gà trống là biểu tượng của 5 phẩm chất tốt đẹp. Bao gồm: văn, võ, dũng, nhân và tín. Trong đó, tín là tiếng gáy của gà vào mỗi canh trong ngày. (Chương trình ngày 13/2/2019)

Tiếng gà gáy mỗi canh là âm thanh quen thuộc. tapchicaosu.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung